เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เตรียมความพร้อมรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายประทีป  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  นำนายชัยยงค์  ตุลารักษ์  นางสาวจิรชยา  คงแสนคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมนายสุเทพ  เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ร่วมต้อนรับนายอัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมนายธนุ  วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองกระบี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ โดยมีนายวสันต์  ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูให้การต้อนรับ  และตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ มีนางพรทิพย์  สัสดีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูให้การต้อนรับ เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับการลงพื้นที่จังหวัดกระบี่   ของนางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2564  เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-2019 จากหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดกระบี่  ณ โรงเรียนเมืองกระบี่ และเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 อำเภอเหนือคลอง  พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ Fix it Center ของสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่              ณ หมู่บ้านชาวเล  บ้านศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา