นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2564 ผ่านโปรแกรม Google Meet ณ ห้องประชุมแพรวา เพื่อชี้แจงแนวทางในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)