พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ 1

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการฝึกอบรมฯ เป็นประธานปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เพื่อถวายความจงรักภักดีและสนองพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานขององค์ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติไปสู่เด็กและเยาวชน เพื่อบ่มเพาะเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)