ผู้บริหารการศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3 เรียนรู้การใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)

***วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมปอง ชินตะวัน รักษาการ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรให้คำแนะนำวิธีการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ให้กับนางลภาภัทร พลสิทธิ์ นายสวง กองจักร ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม และนางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 คนใหม่ ซึ่งเดินทางมารับตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อใช้ปฏิบัติงานและถูกออกแบบระบบให้สามารถใช้งานง่าย โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้งานในสำนักงาน ณ ห้องประชุมยือลาปี สพป.ปัตตานี เขต 3
***นายสมปอง ชินตะวัน รักษาการ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ได้นำเอาระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์ (My Office) มาใช้ในสำนักงาน รวมถึงโรงเรียนในสังกัด ไม่ว่าจะเป็นระบบสารบรรณ การจัดการเอกสาร การเก็บรักษา การขออนุญาตไปราชการ การขออนุญาต การจองห้องประชุม เป็นต้น ซึ่งมีผลทำให้ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ประหยัดกระดาษ ถือเป็นการยกระดับบุคลากรและหน่วยงานให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและเท็บแล็ต มาช่วยในการทำงานแทนระบบเดิม ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ลดการทำงานซ้ำซ้อนและลดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก

ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th