“ตรีนุช” ลงพื้นที่จ.กระบี่ ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 พ.ย.

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) อาทิ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จังหวัดกระบี่

นางสาวตรีนุช กล่าวว่า วันนี้ตนได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดกระบี่ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเมืองกระบี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ตรัง กระบี่, โรงเรียนอิศรานุสรณ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.), โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กระบี่ และวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)จากการตรวจเยี่ยมพบว่า ขณะนี้จังหวัดกระบี่ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับวัคซีนแล้ว จำนวน 5,341 คน คิดเป็น 86% จากทั้งหมด 6,211 คน ในจำนวนนี้แบ่งเป็นผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 5,341 คน ได้รับวัคซีนครบสองเข็ม จำนวน 4,120 คน

ในส่วนข้อมูลการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ให้แก่นักเรียนอายุ 12-18 ปี ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พบว่า มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 43,306 คน ไม่ประสงค์รับวัคซีน 9,070 คน คิดเป็น 21% แจ้งความประสงค์รับวัคซีน จำนวน 34,236 คน คิดเป็น 79% ในจำนวนนี้ได้รับวัคซีนแล้ว 18,708 คน คิดเป็น 43% อยู่ระหว่างรอฉีดวัคซีน 15,528 คน คิดเป็น 36% โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ได้ประสานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. วางแผนการฉีดวัคซีนให้นักเรียนได้ครบตามความต้องการ ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว

“สำหรับภาพรวมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน พบว่า มีครูที่ได้รับวัคซีนแล้วถึง 86% ส่วนนักเรียนแจ้งความประสงค์รับวัคซีน 79% และฉีดได้ถึง 43% แล้ว นอกจากนั้นในพื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่สีส้ม และโรงเรียนมีการประเมินตนเองผ่าน TSC+ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าในวันที่ 1 พฤศจิกายน หลายโรงเรียนน่าจะเปิดเรียนได้ตามกำหนด ส่วนที่เหลือต่อเนื่องไปจนถึง 15 พฤศจิกายน ก็น่าจะทยอยเปิดเรียนได้ 100% ในส่วนของแนวทางการเปิดภาคเรียน ทางกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ก็ได้สื่อสารไปยังผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ และผู้บริหารโรงเรียน ในเรื่องมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ รวมถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่มีขนาดและบริบทแตกต่างกัน เช่น การสลับวันมาเรียน หรือสลับเวลามาเรียน ซึ่งสุดท้ายก็ต้องให้ ศบค.จังหวัด เป็นผู้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แต่โดยภาพรวมแล้วหลายโรงเรียนมีความพร้อมสูง น่าจะเปิดเรียนได้ตามปกติในวันที่ 1 พ.ย.นี้” รมว.ศธ. กล่าว