สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่มอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง นักเรียนในสังกัดที่ประสบภัยน้ำท่วม โรงเรียนบ้านเกิ้ง ชุมชนบ้านลาด บ้านวังไผ่ และบ้านบุ่งคล้าท่างาม

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564  เวลา 13.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย ดร.สมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่มอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค ช่วยเหลือและให้กำลังใจ นักเรียนในสังกัดที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ โรงเรียนบ้านเกิ้ง ชุมชนบ้านลาด บ้านวังไผ่ และบ้านบุ่งคล้าท่างาม  อ.เมือง จ.มหาสารคาม