สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในสังกัด อ.จัตุรัส

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา9.30 น. นายประวิช  ยะรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวณัชญานุช  สุดชาดี รอง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนางวนาลิน  ขามเกาะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้กำลังใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัด อำเภอจัตุรัส จำนวน 5 โรงเรียน ในการฉีดวัคซีน Pfixer เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงพยาบาลจัตุรัส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ