รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมคณะเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ในสังกัด ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วย นางวิชุดา คล้ายแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน โรงเรียนในสังกัดอำเภอรัตนบุรี จำนวน 54 โรง ที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ณ โรงเรียนรัตนบุรี พร้อมกันนี้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้บริจาคน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่และเด็กนักเรียนด้วย

มัสนี บาดง
Latest posts by มัสนี บาดง (see all)