การประชุมประเมินความพร้อมการเปิดเรียน On Site ภาคเรียนที่ 2 จ.เชียงใหม่

การประชุมประเมินความพร้อมการเปิดเรียน On Site ภาคเรียนที่ 2 จ.เชียงใหม่

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารองค์กรและบุคลากรที่รับผิดชอบเรื่องการเปิดเรียน เข้าร่วมการประชุมทางไกลด้วยระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเปิดเรียนแบบ On Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 ถึง 15.00 น. ถ่ายทอดสัญญาณจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ รับชม ณ ห้องพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่