สพป.ชลบุรี เขต 3 : ร่วมการประชุมผอ.เขตพบเพื่อนครู ผ่านระบบ Google Meet

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานงานเขตพื้นที่ นายสุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมผอ.เขตพบเพื่อนครู ผ่านระบบ Google Meet เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อ “ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19” ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3