ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมทำความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อขออนุมัติเปิดภาคเรียนต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมทำความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อขออนุมัติเปิดภาคเรียนต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแพรวา

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)