ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สพ.3เข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบทองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

     วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)สุพรรณบุรี และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบทองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีสถานศึกษาสังกัดสพป.สุพรรณบุรี เขต 1 จำนวน 10 แห่ง(ผอ.รร.10 คนครู 10 คน) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 15 แห่ง(ผอ.รร.15 คน ครู 15 คน) สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จำนวน 20 แห่ง(ผอ.รร. 20 คน ครู 20 คน) ผู้เข้าร่วมการอบรมทั้ง 3 เขตพื้นที่รวม 45 โรงเรียน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีการลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกันระหว่างนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี กับน.ส.พรชรี พลเสน รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 (แทนดร.ไพศาล ปันแดน)นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 รร.วัดด่านช้าง สังกัดสพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นโรงเรียนเดียวของจ.สุพรรณบุรีที่จัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอรี ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี และสพฐ.ยังให้เป็นรร.ต้นแบบในระดับสพฐ. โดยมีรร.จากต่างประเทศเดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวนมาก นายบุญชู จันทร์สุวรรณ กล่าวว่า “รร.วัดด่านช้างจัดการเรียนการสอนมอนเตสซอรีประสบความสำเร็จ สร้างให้นักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยมีความสามารถคิดวิเคราะห์ มีวินัยรู้หน้าที่ ช่วยเหลือดูแลตัวเอง จึงต้องการให้การเรียนการสอนมอนเตสซอรีขยายผลไปทั้งจังหวัด 3 เขตพื้นที่การศึกษารวม 45 โรงเรียน  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เตรียมจัดสรรงบประมาณสนับสนุนปีละไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท เพื่อปูพื้นฐานทางการศึกษาในระดับปฐมวัยที่ดีให้แก่ลูกหลานชาวสุพรรณบุรี