สพป.ขก.2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ดร สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพท. และข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี วันปิยมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดย นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่