ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยนายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด