สพม.นนทบุรี ขอบคุณ ผู้ว่าฯนนทบุรี ที่จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ครู และนักเรียนในสังกัด สพม.นนทบุรี

วันที่ 26 ต.ค.64 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการ สพม.นนทบุรี พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ จารุสาร ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เดินทางไปขอบคุณ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสที่จัดสรรวัศซีนป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ครู และนักเรียนในสังกัด สพม.นนทบุรี