ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว 9/2564 สำหรับครูผู้สอน ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย