ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดการประชุมโครงการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยมี นายอรรถพล ชาติรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นายเกษี โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานเครือข่ายชุมพลบุรี 1-3 เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงเรียนดู่นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

มัสนี บาดง
Latest posts by มัสนี บาดง (see all)