นายกนก ยนต์ชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2564

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-09.00 น. นายกนก ยนต์ชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเสียงพิณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ