ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) กลุ่มโรงเรียนที่ 6 นเรศวร

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มโรงเรียนที่ 6 นเรศวร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 6 นเรศวร ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1