ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ปิดการประชุมโครงการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานปิดการประชุมโครงการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยมี นายอรรถพล ชาติรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นายเทวัน พอใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นายเกษี โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานเครือข่าย เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ในสังกัด เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2

มัสนี บาดง
Latest posts by มัสนี บาดง (see all)