ประชาสัมพันธ์รัฐบาลนิวซีแลนด์มอบทุนฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้น

รัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศให้ทุนฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้น จัดโดยมหาวิทยาลัยโอ้คแลนด์ สำหรับข้าราชการระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป จำนวน 2 หลักสูตร