ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนตุลาคม 2564 (ครั้งที่ 10/2564)

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนตุลาคม 2564 (ครั้งที่ 10/2564) เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ของกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคายทุกภาคส่วน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และแจ้งข้อราชการ โดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 1 ราย และมอบรางวัลอำเภอที่มีผลงานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ, 7 กลุ่มโรคและหญิงตั้งครรภ์ ในช่วงสัปดาห์รณรงค์การฉีดวัคซีน จำนวน 6 อำเภอ พร้อมนี้ผู้ร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด  ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย