สพม.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางสาวธาริณี มลารวม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสายยนต์  จ้อยนุแสง ศึกษานิเทศก์ นายอุพิษ เหมือนทอง ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางศิริวรรณ  พลเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพลาญชัย ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ
Latest posts by ศุภนัส เสาศิริ (see all)