สพม.ลปลพ ปูพรมลงพื้นที่นิเทศ รร.ก่อนเปิดภาคเรียนกลุ่มบุญวาทย์