ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดมหาสารคาม รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดมหาสารคาม รุ่นที่ 3 โดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม