ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ครั้งที่ 4/2564 โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ครั้งที่ 4/2564 โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถ่ายทอดจากห้องประชุมวานิชอนุสรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 (ในการนี้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด)