สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา


วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธาราสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2