การประชุมผู้บริหารเครือข่ายป่าพะยอม

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พบปะผู้บริหารสถานศึกษาในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายป่าพะยอม ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมปิรามิด ล่องแก่งหนานมดแดง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

ศริราณี พรหมบังเกิด