สพป.ชัยภูมิ เขต 1ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการ การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ

วันที่ 29  ตุลาคม 2564 นายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วย นางรัชฎาพร  ชูสกุล  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  ร่วมให้การต้อนรับ ดร. กนกวรรณ  วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการ การจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ   เพื่อมอบนโยบาย ติดตามภารกิจการจัดการเรียนการสอนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ  กศน. อำเภอหนองบัวแดง