สพป.พิษณุโลก เขต 2 พบปะ มอบนโยบายครูบรรจุใหม่ 6 ราย

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พบปะ มอบนโยบายแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบ 1) จำนวน 6 ราย ดังนี้ น.ส.ศุภาพิิชญ์ สิงห์ลอ ร.ร.วัดแหลมพระธาติ นายภูวเดช อาภาภิวัฒน์ ร.ร.บ้านเขาดิน น.ส.ชยาภรณ์ บุญพะระ ร.ร.บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ น.ส.พัชรา ดุสมศักดิ์ ร.ร.บ้านซำเตย น.ส.จิราภรณ์ โคกน้อย ร.ร.บ้านหินประกายและ น.ส.เบญจรัตน์ ลาคำ ร.ร.ราษฎร์เจริญ กล่าวแสดงความยินดี ขอต้อนรับสู่ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ก่อนส่งตัวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2