ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายสุชาติ พุทธลา ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 และ นายสวาท ฦาชา ผอ.สพม.มหาสารคาม นำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ พร้อมรับการจากคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี โดยมี ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด กรรมการ ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 กรรมการและเลขานุการ โดยมี ดร.สุริยา นทีศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กศจ.ร้อยเอ็ด ทีมบอร์ดบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ จากนั้นได้เดินเยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงผลงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และของโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก โรงเรียนบ้านท่าเสียว โรงเรียนบ้านหนองม่วง และโรงเรียนบ้านโนนไชยศรี ณ โรงแรม M GRAND จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด