งานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยงานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ ้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำเดือน ตุลาคม 2564  ณ บริเวณอาคารภายในโดยรอบและห้องประชุมอาคารโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)