สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) พร้อมมอบถุง “ปันรัก ปันสุข” แก่นักเรียนในสังกัด

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นายบุญส่ง  ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะผู้บริหารการศึกษา สังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) เพื่อตรวจติดตามการเปิดเรียนและการดำเนินการของโรงเรียนตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด19 ณ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยโรงเรียนได้มีการตั้งจุดคัดกรองนักเรียน การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ มีอ่างล้างมือด้วยน้ำยาล้างมือ มีจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าชั้นเรียน มีเว้นระยะทางสังคม ทั้งนี้ทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ยังได้นำถุง “ปันรัก ปันสุข” สู่นักเรียนในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด19) อีกด้วย พร้อมกันนี้ยังได้กำชับให้ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด