สพม.พงภกรน.ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

+++++วันที่ 31 ตุลาคม 2564 นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข ผอ.สพม.พงภกรน พร้อมด้วยนายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผอ.สพม.พงภกรน ร่วมกับ นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และนายบุญชัย  สมใจ ปลัดจังหวัดระนอง ติดตามตรวจเยี่ยม ในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และ การฉีดวัคซีนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด จังหวัดระนอง 4 โรงเรียน ได้แก่ พิชัยรัตนาคาร สตรีระนอง กะเปอร์วิทยา และสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์  เพื่อเฝ้าระวัง และกำชับโรงเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  อย่างเข้มงวด โดยในสัปดาห์แรก โรงเรียนดังกล่าวทั้ง 4 โรง จะทำการเปิดเรียนแบบออนไลน์ หลังจากนั้น จะประเมินตามสถานการณ์ต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ฝากเน้นย้ำให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับครูและผู้ปกครองในการเปิดเรียน โดยให้ดำเนินการภายใต้มาตรการอย่างเข้ม  ในส่วนของการฉีดวัคซีน ที่ยังไม่เต็ม 100% พยายาม ทำให้เต็ม 100%  แต่ถ้าไม่สามารถทำได้  ให้มีข้อมูลตอบได้ที่ชัดเจน การเฝ้าระวังการติดเชื้อฯนอกจากมองบุคลากรในโรงเรียน แล้วให้มองครอบคลุมไปถึงแม่ค้ารวมไปถึงหลังบ้านของทุกกลุ่มด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นห่วงเรื่องรายได้ผู้ปกครองที่ลดลงตลอดเวลา 2 ปีที่ผ่านมา สร้างความเดือดร้อน ฝากให้ดูแลนักเรียนกลุ่มนี้ด้วย เป็นพิเศษ      เรวดี…ภาพ / ข่าว