ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิด สำหรับการพัฒนาในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาในระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (Content) ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
ภาพ : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.

วัฏจักร ประมวลศิลป์
Latest posts by วัฏจักร ประมวลศิลป์ (see all)