ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และ คณะกรรมการพิจารณาการเปิดการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม เบญจเสมา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด