สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุสำหรับสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา แวงน่างหนองปลิง, โคกก่อหนองโน, ดอนหว่านบัวค้อ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุสำหรับสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา แวงน่างหนองปลิง, โคกก่อหนองโน, ดอนหว่านบัวค้อ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองคู อ.เมือง จ.มหาสารคาม