สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2

วัน จันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 พร้อมด้วย สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ และ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมีดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนนำเยี่ยมชมการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อาคารคัดกรอง สถานที่กักตัวและการเรียนการสอนรูปแบบ On Site และ On Line โดยมีการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนและการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเป็นโรงเรียนนำร่องการเปิดภาคเรียนที่ 2 ของจังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม