ผวจ.ศรีสะเกษ มอบประกาศเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ สพฐ.ประจำปี 2564 ให้กับ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 28 ตุลาคม 2564  ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10/2564 โดยมี นายสำรวย  เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งก่อนการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบประกาศเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการมอบประกาศเชิดชูเกียรติในครั้งนี้

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้มีการคัดเลือกบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ และมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำประโยชน์ เพื่อเป็นเกียรติและแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง ศึกษาธิการ ในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี หรือในโอกาสวันสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาคัดเลือก นายวิทยา วิรัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 นี้//// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว