ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เผย โรงเรียนในสังกัด เปิด On Site ได้แล้ว 152 โรงเรียน แนะโรงเรียนที่ยังเปิดไม่ได้ ให้นำเสนอข้อมูลทันทีที่พร้อม

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 0a069259-bd91-443f-a8a5-cf717a84eaeb

วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เปิดเผยภายหลังข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสกลนคร (ศบค.จังหวัดสกลนคร) ครั้งที่ 34/2564 ว่า มติที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเรียนของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติการเปิดเรียนแบบ On Site จำนวน 152 โรงเรียน ในวันที่ 1 พ.ย. 64  ตามความเห็นชอบของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อำเภอ)

          นายไพรวัลย์ กล่าวต่อไปว่า ในการประชุมดังกล่าว  ศบค.จังหวัสกลนคร ได้ มอบหมายให้ ศปก.อำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินสภาพจริงทุกโรงเรียนที่เปิดเรียนแบบ On Site โดยอำเภอเมืองสกลนคร จะเริ่มลงพื้นที่หลังเปิดเรียนสัปดาห์ที่ 1 ส่วนอำเภออื่น ๆ ให้รอการประสานจาก ศปก.อำเภอ แต่ละอำเภอ นอกจากนี้ ยังมีการอนุมัติปรับเกณฑ์การขอเปิดเรียนแบบ On Site  ข้อ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ร้อยละ 85

          “ทั้งนี้ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อีก 23 แห่ง ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์และยังไม่ได้รับการเห็นชอบจาก ศปก.อำเภอ ให้เปิดเรียนแบบ On Site  นั้น  ขอให้ผู้บริหารได้จัดทำข้อมูลเสนอขอเปิดเรียนแบบ On Site ถึงนายอำเภอแต่ละอำเภอโดยทันทีที่มีความพร้อมตามเกณฑ์” ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 กล่าว

**********

ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.สกลนคร เขต 1