สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดโครงการส่งกำลังใจ ด้วยความห่วงใย จากใจ สพฐ. มอบตะกร้ายังชีพช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กองทุนเพื่อการศึกษา “ช่วยเหลือนักเรียน”

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้จัดโครงการส่งกำลังใจ ด้วยความห่วงใย จากใจ สพฐ. มอบตะกร้ายังชีพช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กองทุนเพื่อการศึกษา “ช่วยเหลือนักเรียน”  นำโดยนายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด โดย นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวรายงาน ในการนี้มีนักเรียนในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวนทั้งสิ้น 698 ครอบครัวและรอบแรก สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้การช่วยเหลือจำนวน 300 ครอบครัว และส่วนที่เหลืออีกจำนวน 398 ครอบครัว จะดำเนินการจัดหาตะกร้ายังชีพเพื่อช่วยเหลือต่อไป โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน เข้าร่วมรับตะกร้ายังชีพในกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมอาคารโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3