ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ลงพื้นที่ให้ขวัญกำลังใจแก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียนในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ทั้งนี้ ในวันข้างต้นได้มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป. ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ และ ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่ เดินทางไปให้ขวัญกำลังใจแก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ทุกแห่งในสังกัด

ภาพบรรยากาศ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564