คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2/2564 โรงเรียนในอำเภอเทพสถิต 3 โรงเรียน

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายสมเกียรติ วัฒนกิจพงศ์ ผอ.รร.บ้านไร่พัฒนา ในนามประธานเครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว น.ส.รุ่งฤดี ตรีภพ ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ได้ออกนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2/2564 ของโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) ,ร.ร.วังโพธิ์สว่างศิลป์,ร.ร.วังใหม่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ในช่วงมาตราการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้องไวรัสโคโรนา 2019 โดยนายทรงพล ก้อนเงิน,นายเมคิน ทับอมรศิริ,นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังแนวทาง ทั้งนี้โรงเรียนที่ไม่สามารถเปิดเรียนแบบ ON SITE ได้ให้ปรับรูปแบบ คือ on line, on ait, on demand และ on hand