ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

เวลา 13.00 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยนายเสกสรรค์ เขียวไกร รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร.โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย กลุ่มเครือข่ายสหัสขันธ์ก้าวหน้าในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีสอนแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนายประเดิม วรรณทอง ผอ.ร.ร.นิคมลำปาว ประธานกลุ่มเครือข่าย ผอ.อภินันท์ ภูผาดาวผอ.ร.ร.คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนให้การต้อนรับในการลงพื้นที่ในครั้งนี้