ผอ. สพม.แพร่ ให้กำลังใจนักเรียนฉีด Pfizer และนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

+++++วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียน โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ในการรับวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID – 19 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ.เด่นชัย
จ.แพร่  ในวันเดียวกันนี้ ผอ.สพม.แพร่ ได้นิเทศ ติดตาม ความพร้อมของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
อ.เด่นชัย จ.แพร่ และโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564 โดยทั้งสองโรงเรียนมีการวางแผนเผชิญเหตุ รวมถึงการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ศบค. จังหวัดแพร่  ที่กำหนดไว้