สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมในพิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์ ให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ร่วมเป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว ศูนย์พักคอย สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมในพิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์ ให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานศึกษาให้เป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว ศูนย์พักคอย สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ ห้องประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี

ในการนี้มีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ที่ร่วมปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว ศูนย์พักคอย พร้อมร่วมรับมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จ          พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑๐ โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง โรงเรียนบ้านหนองปรือ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ โรงเรียนบ้านสระคูณ “สิริทัศน์ประชาสรรค์” โรงเรียนบ้านทะเมนชัย โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา โรงเรียนวัดโนนสำราญ โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ โรงเรียนบ้านตูบช้าง อำเภอลำปลายมาศ และโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก อำเภอบ้านด่าน