สพป.อุดรธานี เขต 2 (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

        วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)  ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา  ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผอ.สพป.เลย เขต 3 และ นายกานนท์ แสนเภา ผอ.สพม.หนองคาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ­ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ (Online)       ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings