สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) ที่ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) ที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชุมชน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม