โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา กิจกรรมแนะแนว”นักบริหารทรัพยากรบุคคล”