ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สพ.3นำบุคลากรร่วมประชุมพุธเช้าข่าวสพฐประจำวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564

พุธเช้าข่าวสพฐ. สพป.สุพรรณบุรีประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ บุคลากรในสังกัดทุกคนจัดทำ ID PLAN วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นำคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ (รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์)ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. จากนั้นได้ประชุมบุคลากรรายสัปดาห์ประจำพุธ รายงานการบรรจุแต่งตั้งรองผอ.สถานศึกษา รร.อนุบาลด่านช้าง 1 ตำแหน่ง บรรจุครูผู้ช่วย โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รร.อนุบาลเดิมบางนางบวช 1 ตำแหน่ง รร.วัดหนองไผ่ 1 ตำแหน่ง เรื่องการพัฒนาตนเองขอให้ รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 /บุคลากรสำนักงานเขต/ผอ.รร./ครู ทุกคนจัดทำ ID PLAN และแจ้งแนวทางการเปิดเรียนon-site ภาคเรียนที่ 2 เพิ่มเติมของสพป.สุพรรณบุรี เขต 3